Loco-motion steunt oa: 

klik voor www.Ghana.com               

Aboaso is het geboortedorp van Nelson  Adjei  Agyemang. Het is een dorp met 2500 inwoners in de Ashanti provincie in Ghana, West Afrika. Het beschikt over enkele voorzieningen zoals een marktje, een paar winkels, een polikliniekje, een paar scholen. Het ligt aan een hoofdweg 18 kilometer van Kumasi.

De afgelopen jaren zijn wij, Nelson en Agnes regelmatig naar Aboaso geweest, evenals enkele familieleden en vrienden uit Nederland. Iedereen wordt er altijd hartelijk ontvangen en gaat met veel indrukken terug.

Naar aanleiding van een aanbod van enkele mensen die daar waren geweest, om iets te doen voor de ontwikkeling van het dorp, met name voor kinderen, ontvingen wij het volgende verzoek:

 

“Aan iedereen die de ontwikkeling van Aboaso aan het hart gaat:

Wij, de uitvoerende leden van het ‘ABOASO TOWN DEVELOPMENT COMMITTEE’ doen een beroep op U om ons te ondersteunen in het opbouwen van een school. Het oude schoolgebouw is tijdens een storm ingestort. De kinderen zitten nu buiten onder een paar bomen te leren. Dat is vaak veel te warm en wanneer het regent ,worden de kinderen naar huis gestuurd. Vandaar onze vraag om ons te assisteren bij het weer opbouwen van dit gebouw. Bijgevoegd zijn foto’s van de situatie. Wij hopen dat U ons verzoek in overweging wil nemen. Dank U wel.”

 

Wij ondersteunen deze vraag van harte, onder het motto:”Onderwijs is de sleutel voor ontwikkeling.”Wij weten dat de overheid in Ghana slechts mondjesmaat geld verschaft voor voorzieningen. De dorpsbewoners doen zelf wat ze kunnen. Het gedoneerde geld zal voor de aanschaf van materialen gebruikt worden. ( cement, golfplaten, etc.) Het bouwwerk wordt onbetaald uitgevoerd door de dorpsbewoners.

Wij gaan de komende jaren regelmatig naar Ghana en zullen er zorg voor dragen dat het geld op de goede plek terechtkomt.                                                                                                                                  

U kunt het geld contant overhandigen of overmaken op gironummer 5406773 van mw. A.G.A. Kuiper en / of dhr. N. Adjei Agyemang, Geitenkamp 80, 6823HG Arnhem., o.v.v.”school Ghana”.

fotoos van het project:

   

Ghana op Internet

 Mail Agnes Kuiper en Nelson Agyemang

terug naar www.loco-motion.org